Organisatie

geschiedenis

In 1969 werd Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in Roden opgericht. Via het ANP werd een oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking om op zolder te kijken naar speelgoed uit het verleden. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. Het is de aanzet geweest van een unieke collectie antiek speelgoed. In het monumentale pand ‘Het Pietershuis’ werd een permanente expositie ingericht. Het museum heeft een ANBI-status, is lid van de Museumvereniging, staat in het Museumregister en voert de Museumkaart.

 

organisatie

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld

In 1969 werd Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in Roden opgericht. Via het ANP werd een oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking om op zolder te kijken naar speelgoed uit het verleden. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. Het is de aanzet geweest van een unieke collectie antiek speelgoed. In het monumentale pand ‘Het Pietershuis’ werd een permanente expositie ingericht. Het museum heeft een ANBI-status, is lid van de Museumvereniging, staat in het Museumregister en voert de Museumkaart. Het speelgoedmuseum is al meer dan 50 jaar een begrip in het Noorden, de naamsbekendheid en de draagvlak voor het museum zijn groot. Speelgoedmuseum Roden geeft al jarenlang invulling aan de meer traditionele rol van een museum. We verzamelen en beheren de grootste collectie speelgoed van Nederland. Deze presenteren we op een aansprekende manier, we vertellen de verhalen achter het speelgoed en brengen mensen in aanraking met de achtergrond van spelen en speelgoed. Op ons speelplein kan actief gespeeld worden met oud speelgoed zoals vliegende Hollanders, stelten en tollen. Ook willen we de immateriële spelletjes in kaart brengen, behouden en tot leven brengen.

Naast deze functies zetten we de komende jaren stevig in op de vernieuwing en versterking van onze maatschappelijke taak. Het museum vervult al meer dan 50 jaar een belangrijke rol in de gemeenschap. De meeste inwoners van Noord Nederland hebben in hun jeugd een bezoek aan het museum gebracht. De waardering voor het museum is nog steeds groot. We hebben daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie

Onze nieuwe thema’s over het belang van spelen en gendergelijkheid geven ons de mogelijkheid om aan te sluiten op maatschappelijke thema’s. Een bezoek aan speelgoedmuseum Roden zorgt ervoor dat mensen met nieuwe zelfinzichten weer naar huis gaan. Bezoekers beseffen het belang en plezier van spelen in hun eigen leven.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De collectie is onder gebracht in een aparte stichting

RvT en bestuur

De Stichting Nederlands Museum Kinderwereld heeft een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het museum. De raad staat de directie met raad terzijde en grijpt waar nodig in.
De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Speelgoedmuseum Kinderwereld en weegt daarbij de belangen af van de bij het museum betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en vergadert als regel eens per twee maanden in aanwezigheid van de directeur.

Periodiek evalueert de RvT het functioneren van het toezicht en het bestuur aan de hand van de Governancecode Cultuur. Zie www.governancecodecultuur.nl.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen enkele vergoeding.

Leden van de Raad van Toezicht Stichting Nederlands Museum Kinderwereld:

De heer G. Alssema

voorzitter

Mevrouw F. van Ouwerkerk

lid

De heer G. Krijnsen

lid

De heer J-J. Sterenberg

lid

Mevrouw M. Bodewes-Bos

secretaris

E-mailadres raad van toezicht:

info@museumkinderwereld.nl

Bestuur

Mevrouw J. van der Broek

directeur/bestuurder

E-mailadres bestuur:

j.vanderbroek@museumkinderwereld.nl

Beloningsbeleid:

De stichting heeft personeel in loondienst. Beloning vindt plaats conform de cao-verzelfstandigde rijksmusea. Er vindt geen beloning plaats boven de zogeheten dg-norm.

 

participatie

Het museum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Met de verbouwing zullen wij de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking verder verbeteren. We hebben daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie. De betaalde medewerkers worden ondersteund door 50 vrijwilligers. Voor een klein museum zijn zij onmisbaar. 

Er wordt ook gewerkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het museum biedt al jarenlang dagbesteding voor volwassenen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het museum door het uitvoeren  van allerlei werkzaamheden en zijn volwaardig onderdeel van de organisatie.

Ook hebben we memory manden voor bijvoorbeeld het Alzheimer café. Op deze manier creëert het museum al jaren sociaal draagvlak in de buurt. Speelgoedmuseum Kinderwereld zorgt in Roden voor een waardevolle sociale verbindingsplek voor de gemeenschap. We willen de komende jaren in ons vernieuwde museum nog meer inzetten op onze maatschappelijke taak. Het museum moet als het ware een soort van huiskamer voor de omgeving worden, met een openbaar toegankelijk speelplein en horeca. Mensen met verschillende achtergronden en leeftijden ontmoeten elkaar hier en kunnen samen spelen. We willen programma’s op maat bieden. De doelgroepen die we hiermee bereiken worden diverser en er ontstaan nieuwe sociale verbindingen. Spelen houdt niet op na 12 jarige leeftijd maar biedt je hele leven ontspanning, stimuleert sociale contacten en spreekt je creativiteit aan.

Onze nieuwe thema’s over het belang van spelen en gendergelijkheid geven ons de mogelijkheid om aan te sluiten op maatschappelijke thema’s. Een bezoek aan speelgoedmuseum Roden zorgt ervoor dat mensen met nieuwe zelfinzichten weer naar huis gaan. Bezoekers beseffen het belang en plezier van spelen in hun eigen leven. Daarnaast gaan we in op gendergelijkheid en gender normatief speelgoed. We stellen hiermee vraagtekens bij rollen en gedrag die jongens en meisjes soms al op jonge leeftijd opgelegd krijgen en de impact die dit heeft op hun latere leeftijd

ANBI

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld 

Naam: Stichting Nederlands Museum Kinderwereld
RSIN/ Fiscaalnummer: 8018.57.995
Contactgegevens: Brink 31, 9301 JK Roden
Bestuurssamenstelling: Zie Rvt en Bestuur
Beleidsplan: Zie beleidstukken
Financiële verantwoording: Zie beleidstukken
Statuten: Zie beleidstukken

Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld

Naam: Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld
RSIN/ Fiscaalnummer: 0029.45.216
Contactgegevens: Brink 31, 9301 JK Roden
Bestuurssamenstelling: Zie Rvt en Bestuur
Beleidsplan: Zie beleidstukken
Financiële verantwoording: Zie beleidstukken
Statuten: Zie beleidstukken

 

vacatures

Informatie volgt

pers

Informatie volgt